Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden gelden meer als spelregels en, i.c.m. onze FAQ en de algemene voorwaarden van Marineshirts.nl, als uitleg hoe de veilingen in zijn werk gaan.

Verklaring van “kreten” :

Veiling: Het per opbod verkopen van kavels.
Kavel: Een te veilen product of partij goederen.
Bieder: De persoon, welke biedingen uitbrengt op kavels in een veiling.
Bieding: Het bedrag wat de bieder op een kavel biedt.
Gunning: Indien bieder een bod uitbrengt op een kavel van derden, dan zal altijd de kavel gegund moeten worden door de derde partij, waar de te veilen kavels aan toebehoren.

Biedingen:

Bij het uitbrengen van een bieding wordt bieder geacht voor zichzelf te bieden en is hij persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bieding voortvloeiende verplichtingen. Indien bieder verklaart namens een derde te handelen, blijft hij naast deze derde onverkort aansprakelijk jegens Easybidz.
Bieder dient zich voor aanvang van de Veiling te registreren.
Indien bieder een bod doet op een kavel, is men verplicht deze af te nemen, anders zal dit gezien worden als dwarsbomen van andere bieders. Bieder loopt de kans om toegang tot de site te worden ontnomen.
Koper dient het verschuldigde bedrag(en) van een gewonnen kavel(s) binnen 168 uur (7 dagen) te voldoen, hiervoor zijn diverse mogelijkheden tot betalen via de site.

Aansprakelijkheid: 

Easybidz is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die voorafgaand, tijdens of na de veiling is ontstaan of is veroorzaakt door de veiling.
Easybidz is vanaf het moment van toewijzing van de kavel(s) niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de kavel(s) veroorzaakt, het verloren gaan van de kavel(s) daaronder begrepen.
Deze algemene voorwaarden zijn er niet om iemand de nek om te draaien, maar uitsluitend om een ieder een leuke ervaring te laten hebben op Easybidz.

Heel veel plezier en succes op Easybidz!